Arttırılmış Gerçeklik uygulamaları öğrencilerin hayal gücünün ve yaratıcılıklarının gelişmesine destek olarak, öğrencilerin gerçek dünyayla ilgili algılarını ve gerçek dünya ile olan etkileşimini artırarak öğrenme düzeyinde eğlenceli bir öğrenme şekli sunmaktadır.

Artırılmış gerçeklik uygulamalarında görsel nesnelerin 3 boyutlu kullanılması öğrencilerin ilgilerini çekerek öğrenmeye ve derse katılımlarını artırmakta ve onları motive etmektedir.  Ayrıca,    konular üzerinde farklı bakış açıları edinmelerine destek olmaktadır.[1]

Öğrencilerin gerçek dünyada yapılması kolay olmayan deneyleri, anlatılması karmaşık ve maliyeti yüksek olabilecek olan konuları öğretmeye yardımcı olmaktadır. Astronomi, coğrafya, kimya, fizik, geometri, İngilizce eğitimi, muhasebe eğitimi vb. konuların sunulmasında gerçekçi bir benzetim ortamı sunmaktadır ve öğrenmeye destek olmaktadır.[2]

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.  Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim ve öğrenimde kullanım amaçlarını aşağıdaki başlıklarda toplanmıştır: [3]

 • Müfredat Tamamlayıcı ve Destekleyici Olarak,
 • Rehberlik ve Tanıtım Amaçlı,
 • Eğitici Oyunlarda,
 • Eğitim Gezilerinde,
 • Alıştırmalarda,

Literatürde artırılmış gerçeklik uygulamalarının muhasebe, fizik ve geometri derslerinde sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

Şu anda Türkiye’de de var olan “ Fatih Projesi (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) kapsamında artırılmış gerçeklik uygulamalarına önem verilmektedir. Fatih projesi, okullarımızda teknolojiyi iyileştirme ve teknolojinin öğrenme-öğretme sürecinde daha etkin kullanımı amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte, Ulaştırma Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Proje beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler şöyle sıralanabilir: Donanım ve yazılım altyapısının sağlanması, eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi, öğretim programlarında etkin BT kullanımı, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT kullanımının sağlanması. Tüm yönleriyle “Fatih” projesi Türk milli eğitim sistemi içerisinde dijital bir devrimi gerçekleştirebilecek düzeyde bir proje olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla böyle büyük bir projede arttırılmış gerçeklik uygulamalarının sağladığı faydalardan yararlanılması projenin değerinin daha da artmasına neden olabilir. Arttırılmış gerçeklik ile desteklenen öğrenme ortamlarının sağladığı eğitsel faydalardan bazıları ana hatlarıyla şöyle sıralanabilir: [4]

 • Sanal ortamda edinilen bilgi ve becerilerin gerçek çevreye aktarılmasında etkin bir rol oynaması [5],
 • Öğrencilerin deneyimlerini artırması[6]
 • Öğrencilerin ilgilerini ve öğrenme isteklerini artırması[7] ,
 • Öğrenme materyallerini öğrenme durumuna göre uyarlanabilir kılma,
 • Öğrencilerin motivasyonlarını artırma ve öğrenmeye isteklendirme[8],
 • Öğrenci materyal etkileşimini ve bireysel öğrenmeyi destekleme veÖğrenmede kalıcılığı arttırma.
 • Bilinen teknolojilerin dışında olması nedeniyle öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çekebilme,[9]
 • Gerçek çevreye sanal nesneleri eklediği için ekonomik açıdan tasarruflu bir öğretme süreci sağlaması [10],
 • Artırılmış gerçeklik ortamında yapılan deneylerin etkileşimli ve eş zamanlı olması nedeniyle, öğrenciler daha çok düşünüp, daha çok tartışıp daha farklı fikirlere ulaşabilmektedirler, bu özeliğiyle öğrenmede kalıcılığı sağlamaktadır.[11]

Örnek Uygulamalar:

 

Video: Artırılmış Gerçeklikle Halı Üzerinde Solar Sistemin Anlatımı

Video: Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Video: Çocuklar için eğitimsel artırılmış gerçeklik uygulamaları

Video: Karışık gerçeklik & Artırılmış gerçeklik : Tıp eğitimi

https://www.youtube.com/watch?v=DXLyBQTS5-w

Video: Artırılmış gerçeklikle kimya eğitimi

Video: Artırılmış gerçeklikle geleceğin eğitimi.

 

[1] Lucinda Kerawalla v.dğr., “Making  It  Real:  Exploring  The Potential of Augmented Reality for Teaching Primary School Science”,  Virtual Reality, Vol.10, No.12, 2006, ss. 163-174.

[2] Breth Shelton v.dğr, “Using Augmented Reality for Teaching Earthsun Relationship to Undergraduate Geography Students”, International Augmented Reality Toolkit Workshop, Darmstadt, Germany: IEEE, Vol.1, No.4, 2002, s. 2.

[3]H. Hakan Çetinkaya – Muammer Akçay, “Eğitim Ortamlarında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları”, Http://Ab.Org.Tr/Ab13/Bildiri/114.Pdf , Erişim Tarihi 05.12.2014, s.3.

[4] Selami Eryılmaz – Çelebi Uluyol, “Arttırılmış Gerçeklik ve Eğitimde Kullanımı”, 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, ICITS2012, 2012, Gaziantep.

[5] John Quarles v.dğr., “A Mixed Reality Approach for Merging Abstract and Concrete Knowledge”, In Virtual Reality Conference, 2008, Mart, s. 28.

[6] Matt Adcock – Matthew Hutchins – Chris Gunn, “Haptic Collaboration with Augmented Reality”, SIGGRAPH, 2004.

[7] Charles Hughes v.dğr., “Augmenting Museum Experiences With Mixed Reality”, In Proceedings of KSCE, 2004, s.22.

[8] Xiangyu Wang – Dunston Philip, a.g.m. , s. 365

[9] Robert Gagne v.dğr., Principles of Instructional Design, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers,1992, s.30.

[10] Eric Woods v.dğr., “Augmenting The Science Centre and Museum Experience”, In Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques in Australasia and South East Asia, Haziran 2004 s. 233.

[11] Brett E. Shelton – Nicholas R. Hedley, “Using Augmented Reality for Teaching Earth-Sun Relationships to Undergraduate Geography Students In Augmented Reality Toolkit”, The First IEEE International Workshop, 2002, s.8.

Fatih Bilici 

Hayaleturk.com'da yayımladığımız yazılardan haberdar olmak için mail adresin ile tek tıkla abone olabilirsin.

Diğer 10321 aboneye katılın

e-posta adresiniz:

DMCA.com Protection Status

sanalbasin.com üyesidir

bodrum escort
diyarbakır escort diyarbakır escort uşak escort mardin escort
didim escort istanbul escort diyarbakır escort masaj salonu
halkalı escort  diyarbakır escort masaj salonu diyarbakır escort
bursa escort afyon escort kayseri escort
çanakkale escort düzce escort antep escort denizli web tasarım