Belgesel fotoğrafçılığı nedir. Örnek resimler


2

Belgeselin sözcükteki anlamı, belge niteliği taşıyan olsa da, belgesel fotoğraf terimi için, belge sözcüğünün anlamını daha geniş düşünmek gerekiyor. Belge niteliği burada, somut bir durumu birebir yansıtan bir mahkeme delili ya da bilimsel araştırmalarda kullanılacak türden bir veri değildir. Daha genel bir durumla, insanlığın belirli bir zaman ve yöredeki manzarasıyla ilgilidir belgesel fotoğraflar.

Bu özelliğiyle, daha çok edebiyatınkine benzer bir işlevi, duruşu vardır. Bu nedenle de, belgesel fotoğraf denince akla, sosyal belgesel fotoğraflar gelir. Doğa, astronomi, tıp, teknoloji, antropoloji, jeoloji v.b. dallardaki belge niteliğinde fotoğrafları, belgesel fotoğraf teriminin kapsamında değerlendirmiyorum. Buna karşın basın fotoğrafları, belirli bir konuyu, süreci ele alan foto röportajlar, insanlık manzarası dediğim olgunun etkileyici bir yansımasını veren fotoğraflar, mesela büyük ustaların fotoğrafları belgeseldir. Aşagıda örnekleri inceleyebilirsiniz..

Kaynaklar: belgeselfotograf.com, wikipedia, nationalgeoraphic

Furkan Şahin

Coder, Pc Uzmanı kendi çapında takılan üniversite öğrencisi

Furkan adlı Yazarın Tüm yazıları