Buluşlarıyla tarihe geçmiş 10 Müslüman bilim adamını sizler için derledik.

1-Mikrobu ilk keşfeden bilim adamı Akşemsettin

Akşemsettin’in bu keşfi mikroskobun icadından yıllar öncedir. Batıda mikrop konusunu ilk kez gündeme getiren İtalyan bilim adamı Fracastora ise Akşemsettin’den yaklaşık yüzyıl kadar sonra yaşamıştır.

 2-Ay’ın haritasını ilk çizen kişi Ali Kuşçu

Büyük bir bilim adamı olan Ali Kuşçu adını tarihe yazdırmış olan ender bilim adamlarından birisi olup icadı ise ilk olarak Ay’ın haritasını çizmiştir.Bunun yanı sıra ise İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli güneş saatleri icat etmiştir.

3- Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim Ebul Vefa 

Ebu’l Vefa, Habeş el Hasib ve El Mervezi gibi önemli matematikçileri izleyerek tanjant ve sekant fonksiyonlarını tanımladı. Sekant kaşifi olarak genellikle Kopernik bilinirse de ünlü bilim tarihçilerinden Monte Candon ve Carra de Vaux’un araştırmaları sonucu bu buluşun Ebu’l Vefa’ya ait olduğu tespit edilmiştir.

4-Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni

Adı Ay haritasında yer alan bu ünlü Türk astronomu Kopernik’ten 500 yıl önce Dünya’nm Güneş etrafında döndüğünü ispatlamış ve Dünya çekirdeğinin çapını ölçmüştü.

5-Medceziri keşfeden alim Ebu Ma’şer

Med-Cezir ya da Gel-git yani ayın dünya yörüngesinde iken okyanusların kabarmasını ve dinmesini sağlayan ayın çekim kuvvetinin ilk kaşifi Ebu Ma’şer’dir.

6- Trigonometriyi ilk bulan alim Battani 

M.Charles, “Geometrinde Metodların Tarihî Görünümü” adli eserinde, Battânî´den söz ederken, onun sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk kullanan şahıs bulunduğunu ifade eder ve bu tabirleri güneş saati hesaplamasında bulduğunu, ona uzayan gölge adini verdiğini, buna çağdaş geometride “tanjant” dendiğini belirtir. Battânî´nin yıllarca evvelce ileri atip kullandığı buluşları Bati yüzyıllarca sonra kullanabilmiş ve onlara sahip çıkmıştır. İslâm Tarihi Araştırıcılarından Prof. Philip K. Hitti “Muhtasar Arap Tarihi” eserinde sunlari kaydeder: “Şüphesiz matematik bilginleri tanjant ile ilgili Battânî´den fakat beş yüzyıl sonra bilgi sahibi olabildiler.(Alman astronom ve matematikçisi) Regiomantanus (1436-1476)bununla müşerref bulunduğu durumda ondan bir yüzyıl sonra yasayan Kopernik (Copernicus,1473-1543) bunu tanımıyordu.”

7-Atomun parçalanabileceğini ilk bulan alim Cabir bin Hayyan 

Kendisinden yaklaşık bin yıl sonra gelecek Enrico Fermi ve Einstein gibi birçok ünlü Avrupalı bilim adamının, üzerinde yıllarca kafa yordukları atom ve yapısı hakkında daha o zamandan çalışmalara başlamış olan Cabir bin Hayyan, atomun parçalanabileceğini kitaplarında uzun uzun anlatmıştır. Bu nedenledir ki Hayyan atom bombası fikrinin de ilk mucidi olarak anılır. Bitkilerden elde edilen bir boya ile derinin nasıl boyanacağını ortaya koyan Hayyan, ateşte yanmayan kağıt imalini gerçekleştirmiştir. Madenleri, o zamana kadar bilinen basit eritme metotları yerine, bizzat ürettiği nitrik asit, sülfirik asit ve altın eritme suyunun yardımıyla eritme metotlarını geliştirmiştir. İlk defa imbik yapmış, çeşitli metallerin kullanılır hale getirilmesi, Çeliğin geliştirilmesi, su geçirmez kumaşların verniklenmesi, paslanmanın önlenmesi, altın yaldızlı süsleme, boyaların ve yağların tespiti gibi alanlarda birçok buluş gerçekleştirmiştir.

8-Sibernetiği ilk kuran alim İsmail-El Gezeri 

El-Cezeri, çağımızdan yüzlerce yıl önce keskin zekası ile elektrik kullanmadan sadece su ve mekanik parçalarla çalışan makineler yapmış ve günlük hayata geçirmiş olağanüstü bir biliminsanıdır. Bugün el cezeri’yi su saatleri, otomatik kontrol düzenleri, fıskiyeler, kan toplama kapları, şifreli anahtarlar ve robotlar gibi pratik ve estetik bir çok düzeni tasarlayan ve bunların nasıl gerçekleştirileceğini anlatan “kitab-el hiyal” adlı kitabın yazarı olarak tanıyoruz.1900’lerde sibernetik’in kesfine temel olusturmustur.

9-Sesin fiziki açıklamasını ilk yapan alim Farabi

O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti.Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.

10-Ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyaseddin Cemşid

Dünyada ve Türk tarihinde, matematikte “ondalık kesirler kuralı”nı ilk kez uygulayan Türk, matematik ve astronomi bilgini Cemşit’tir. Cemşit, “Sayı Anahtarı” adlı ünlü eserinde, herhangi bir dereceden kök almanın yollarını anlattı. Avrupalı matematikçiler, Cemşit’in bu buluşlarını ancak bir yüzyıl sonra öğrenebildiler.

Hayaleturk.com'da yayımladığımız yazılardan haberdar olmak için mail adresin ile tek tıkla abone olabilirsin.

Diğer 9460 aboneye katılın

e-posta adresiniz:

DMCA.com Protection Status

Bumerang - Yazarkafe

mersin bayan escort mersin eskort eskişehir escort konya escort konya escort