Özel ve kamu şirketlerinin yönetim kurulu ilgilendikleri alanlara göre değişir. Ancak genel manada tüm şirketlerin işleyişinde belli statü sahibi kişiler görev alır. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, üretim ve pazarlama departmanı çalışanları, satış ilgilileri ve yönetim kurulları…

Özellikle yönetim kurullarının geniş bir çalışma alanı vardır. Başkan, başkan yardımcısı, sayman, üye ve sekreter gibi farklı üyelerle birlikte çalışırlar. Üzerlerine düşen görevler ise pek çok alanı kapsar. Bağlı olduğu şirketi temsilen kendi bünyesindeki üyeleri görevlendirmek, şirketin şubelerini denetime tabi tutmak, şirkete üye alımı veya üyeleri çıkartma, genel kurul kararlarına bağlı mal alımı yapmak, bina inşa ettirmek, temsilcilik açılmasına yardım etmek şeklinde genişletmek mümkündür. Ama söz konusu yönetim kurulu olduğunda çoğunlukla bütçe akla gelmeli.

Peki neden?

Cevap aslında çok basit. Çünkü yönetim kurullarının sadece şirket işleyişi üzerinde görevleri yoktur. Aynı zamanda gelir-gider dengesini tutmak, finansal değişikliğe giderek gelecek yıla ait yeni bütçenin genel kurula takdim edilmesinde de oldukça etkilidirler. Hatta kuruldan geçen bütçenin uygulanma işi dahi onlara aittir. Her çalışma yılının sonunda şirketin bilançosunu ve gelir tablosunu karşılaştırıp raporlaştırarak genel kurulu karşısına çıkarırlar.

Business

Finansal Değişiklik Neden Yapılır?

Şirketler; ortaya çıkan finansal tablolarının doğruluğunun ve standartlara olan uygunluğunun belirlenmesi, mali işlerinin yeniden dizayn edilmesi, geleceğin finansal süreçleri hakkında çıkarımlarda bulunulması için her yıl bazı değişikliklere gitmeleri gerekir. Yönetim kurulları tarafından yürütülen bu sürecin detaylı olması tabi bazı zorlukları da beraberinde getirecektir.

Yeni muhasebe standartlarına ve teknolojik gelişmelere geçilmesi, mevcuttaki mali fonksiyonlar ile denge kurabilme konusunda sıkıntılar yaşatabilir. Bu konuda yönetim kurulu yetkili olsa da asıl denetim işini dışarıdan gelecek yetkilendirilmiş bir kuruluşun yapması gerekir.  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafınca yetkilendirilmiş belge sahibi kişiler bağımsız denetim konusunda görev alabilirler.  Bakanlar Kurulu kararlarına göre her yıl hangi firmaların bağımsız denetime tabi olacağı belirlenir.

denetim

Bağımsız Denetimin Gerekliliği

Eğer şirketiniz bağımsız denetim zorunluluğuna sahipse mutlaka yaptırmakla yükümlüsünüz.  Yönetim kurulunuz bu önemli ayrıntıyı atlarsa, hem bağımsız denetimin sağlayacağı faydalardan mahrum kalacağınız gibi mali tablolarınızı güncelleyemezsiniz. Bağımsız denetimin şirket kaynaklarınızı etkin ve verimli kullanabilmek, hata oranını en aza indirgemek ve çalışanların iş motivasyonunu olumlu yönde etkilemek için pek çok yönden faydası vardır.

Siz de şirketinizin raporlama, finans ve denetim konularındaki ihtiyaçları söz konusu olduğunda, çözüm odaklı ilerleyen EY online sitesinin sunduğu bağımsız denetim hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Hayaleturk.com'da yayımladığımız yazılardan haberdar olmak için mail adresin ile tek tıkla abone olabilirsin.

Diğer 10321 aboneye katılın

e-posta adresiniz:

DMCA.com Protection Status

Bumerang - Yazarkafe