İngilizce’de Telaffuzu zor kelimelerin okunuşlarını öğrenelim

Bir turist adres sorduğunda yardımsever ruhumuza engel olmayıp dilimiz döndüğünce turist kardeşimize yardımcı oluruz. Peki dilimizin dönmediği kelimeler… “Ben anlıyorum aslında ama şimdi konuşamıyorum, yazsam olur mu?” diyemeyiz. Zor da olsa tellafuz etmeye çalışırız.

Hayaleturk.com ekibi, işte bu noktada devreye giriyor. Sizin akıcı bir şekilde, en az bir Barbara kadar rahat konuşmanız için ingilizce telafuzu zor kelimeleri bir araya getirdi. Siz de yorumlar da zorlandığınız kelimeleri yazabilirsiniz.

Quintessence (Okunuşu: kuvin-tes-sıns) Bir konuyla ilgili verilebilecek en mükemmel örnek.

Susceptibility (Okunuşu: sı-sep-tı-bı-lı-ti) Hassaslık, alınganlık, duyarlılık.

Congratulations (Okunuşu: kong-ra-cu-leyşıns) Tebrikler, kutlarım.

Entrepreneurship (Okunuşu: an-trı-prı-nır-şip) Girişim, teşebbüs, girişimcilik.

Schedule (Okunuşu: si-ke-cıl) Plan, program.

Pronunciation (Okunuşu: puronan-siyeyşın) Telaffuz, okunuş.

Inevitability (Okunuşu: in-evitı-bılıti) Kaçınılmazlık, çaresizlik.

Miscellaneous (Okunuşu: misı-liniıs) Türlü türlü, çeşitli, çok yönlü.

Advertisement (Okunuşu: ıd-vır-tız-mınt) Reklam, duyuru, ilan.

Triumph (Okunuşu: tra-yımf) Zafer, başarı.

Ubiquitous (Okunuşu: yu-bik-wi-tıs) Aynı zamanda her yerde bulunan, hazır ve nazır, sık rastlanan.

Extraterrestrial (Okunuşu: eks-trı-tır-es-tri-ıl) Dünya dışı, dünya dışından gelen.

Occurrence (Okunuşu: ı-ka-rıns) Ortaya çıkma, meydana gelme, oluşum.

Approximately (Okunuşu: ıp-raks-ı-mıt-li) Yaklaşık olarak, tahminen, aşağı yukarı.

*Çeşitli kaynaklardan derlenmiştir