Türkçe’de küfür olarak kullandığımız birçok sözcük aslında çok masum anlamlar taşıyor. Türkçe’ye yabancı dilden geçen bazı sözcükler ise gerçek anlamlarını çoktan yitirmiş.

İşte onlardan örnekler…

1-Angut: Bir çeşit kuş türüdür.Angut kuşunun eşi öldüğü zaman (yanına o anda başka bir yırtıcı hayvan veya bir insan gelse dahi) gözlerini bir dakika bile eşinin ölüsünün üstünden ayırmadan o da ölene kadar onun baş ucunda bekler…

2-Dangalak: Gerçek anlamı ‘gereksiz konuşan kişi’dir.

3-Denyo: Delibozuk dengesiz gibi anlamlarının yanı sıra orta oyununda mahallenin aptalı diye kullanılır. Bir diğer anlamı ise emanettir.

4-Yavşak: Bit yavrusu sirke demektir.

5-Dürzi: Suriye’nin havran bölgesinde Lübnan’ın bazı bölgelerinde ve buralara yakın bölgelerde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir topluluk.

Yazı önerisi
Türkçede En Çok Yazım Yanlışı Yapılan Kelimeler

6-Yosma: Şen güzel kadın.

7-Ukala: Arapça’dan dilimize geçmiş ama bu dilde ve pek çok Osmanlıca metinde “akıllılar” demek.

8-Pezevenk: Farsça “pejavend” kelimesinden geldiği söylenir. O dildeki anlamı “kapı tokmağı” veya “sürgü” imiş. Türkçeye de “kapıda bekleyen adam” anlamıyla girmiş. Şimdi kullanılan anlamı ise malum…

9-Kahpe: Arapça’dan dilimize girer ve etimolojik olarak öksürme kelimesi ile ilgili. Bu bayanlar yerlerini gece karanlığında öksürerek belli ederlermiş. Türkçe’deki anlamı ahlaksız kadındır.

10-Garson: Fransızca’da oğlan genç çocuk demek. Muhtemelen servis yapan çocuklara zamanında Fransızlar “oğlum” veya “genç bir baksana” dedikleri için Türkçe’ye de servis elemanı manasıyla geçmiş

Yazı önerisi
Türkçe'de Telaffuzu Zor Kelimeler ve Anlamları

11-İsterik: “Histeri” nöbetlerine tutulan kişinin aldığı sıfattır. Duyu bozuklukları türlü ruh karışıklıkları çırpınma kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğudur. Oysa Türkçe’de “isteme” ile bağ kurulması ve “bir şeyi çok isteyen” anlamında kullanılması çok yaygındır. Hatta bazen “isterik kadın” lafı oldukça aşağılayıcı bir mantıkla kullanılır.

12-Karyola: Biz de genelde yatağın üzerine serildiği genelde metalden yapılan ayaklı mobilya anlamına geliyor. Oysa gerçek anlamı “el arabası”dır

13-Serbest: Gerçek anlamı “başı bağlı”dır (ser: baş best: bağlı). Ancak bizde tam tersi anlamında kullanılıyor.

14-Puşt: Farsça’da “arka kıç” anlamına geliyor.

Yazı önerisi
İngilizce'de Telaffuzu Zor Kelimeler ve Anlamları

15-Sıpa: Abazaca’da “spau” “çocuk yavru” demektir. Bizde ise eşek yavrusu… Arapça’da da benzer biçimde “sabi sibyan” “çocuk” anlamındadır.

16-Kaltak: Üzeri meşin halı vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümü.

17-Tuvalet: Yalnız bizim dilimizde değil birkaç dilde daha “hela”ya verilen isim.Aslı Fransızca “toilette”tir ve “temizlik” anlamına gelir. “Tuvalet kağıdı” ve “tuvalet masası” temizlikle ilgili şeylerdir.

18-Don: Aslında “giysi” anlamına geliyor ama “külot”un argosu olarak kullanılıyor.

Hayaleturk.com'da yayımladığımız yazılardan haberdar olmak için mail adresin ile tek tıkla abone olabilirsin.

Diğer 9460 aboneye katılın

e-posta adresiniz:

DMCA.com Protection Status

Bumerang - Yazarkafe

mersin bayan escort mersin eskort eskişehir escort konya escort konya escort