İngilizce Kelimenin Türkçe anlamları ve okunuşlarını öğrenelim

Bu kez sizlere ingilizce öğrenmenize katkı sunacak. Çeşitli kaynaklardan derlediğimiz 1000 ingilizce kelimenin Türkçe anlamları ve okunuşlarını sunuyoruz.

Yazı önerisi
Bilmeniz Gereken Temel İngilizce Kelimeler
Yazı önerisi
İngilizce'de en çok kullanılan cümleler ve anlamları

 

İngilizce kelimeleri rahat okuyabilmek için telefonu yatay tutunuz


İngilizce Kelime Okunuşu Anlamı
1 Abandon ebandın TERK ETMEK
2 Ability ebılıti YETENEK
3 Able eybıl MUKTEDİR
4 Aboard ebord (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
5 About ebaut 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
6 Above ebav YUKARIDAKİ
7 Abroad ebrod YURT DIŞI
8 Absence ebsıns YOKLUK
9 Absent ebsınt 1.YOK 2.EKSİK
10 Absolute ebsolut MUTLAK, KESİN
11 Absurd ebzörd SAÇMA
12 Accept eksept KABUL ETMEK
13 Accident eksidınt KAZA
14 Accommodate ekomodeyt YERLEŞTİRMEK
15 Accommodation ekomıdeyşın KONAKLAMA YERİ
16 Accompany ekampıni EŞLİK ETMEK
17 According To ekording tu GÖRE
18 Account ekaunt HESAP
19 Accurate ekürıt DOĞRU, HATASIZ
20 Accuse ekküz SUÇLAMAK
21 Ache eyk AĞRI
22 Acquaint ekueynt TANIMAK,BİLMEK
23 Across ekros 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA
24 Act ekt 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
25 Active ektiv ETKİN, FAAL
26 Actor ektır ERKEK OYUNCU
27 Actress ektrıs KADIN OYUNCU
28 Actual ekçuıl GERÇEK
29 Add ed TOPLAMAK,EKLEMEK
30 Address edres ADRES
31 Administration edminıstreyşın İDARE
32 Admire edmayr BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
33 Admit edmit 1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK
34 Adult edalt YETİŞKİN
35 Advance edvens 1.İLERİ 2.AVANS
36 Advanced edvensd GELİŞMİŞ
37 Advantage edventıc AVANTAJ
38 Adventure edvençur MACERA
39 Advertise edvırtayz REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
40 Advice edvays TAVSİYE
41 Advise edvayz TAVSİYE ETMEK
42 Aerial eriyıl ANTEN
43 Aeroplane eıropleyn UÇAK
44 Affair effeyır 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
45 Affect efekt ETKİLEMEK
46 Afford eford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
47 Afraid efreid KORKMAK
48 After aftır SONRA
49 Afternoon aftırnuun ÖĞLEDEN SONRA
50 Afterwards aftırvördz (bir olaydan) SONRA
51 Again egein BİR DAHA;YİNE
52 Against egeinst KARŞI, ZIT
53 Age eyc 1.YAŞ 2.ÇAĞ
54 Aged eycd YAŞINDA
55 Agency eycınsi ACENTE
56 Agent eycınt TEMSİLCİ, ARACI
57 Aggressive egresiv SALDIRGAN, KAVGACI
58 Ago ego ÖNCE
59 Agree egrii ANLAŞMAK
60 Agreement egriimınt ANLAŞMA
61 Agriculture egrikalçır TARIM
62 Ahead ehed ÖNDE
63 Aid eyd YARDIM
64 Aim eym 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
65 Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
66 Alarm alarm ALARM
67 Algebra alcebra CEBİR
68 Alike elaık HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
69 Alive elaıv YAŞAMAK,CANLI
70 All ol 1.HEP 2.TÜM 3.HER
71 All Right ol rayt 1.TAMAM 2.EVET
72 Alliance elayıns BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
73 Alligator aligeytır TİMSAH
74 Allow elov İZİN VERMEK
75 Almost olmost HEMEN HEMEN
76 Alone elon 1.YALNIZ 2.TEK
77 Along elong 1.BOYUNCA 2.İLERİ
78 Aloud elaud SESLİ
79 Already olredi AZ ÖNCE, ZATEN
80 Also olso HEM DE
81 Although oldo 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
82 Altogether oltugedır TÜMÜYLE, HEP BERABER
83 Always olveys HER ZAMAN
84 Amaze emeyz ŞAŞIRTMAK
85 Ambassador embesedır BÜYÜKELÇİ
86 Ambition embişın HIRS
87 Ambush embuş TUZAK
88 Among emong ARASINDA
89 Amount emaunt MİKTAR
90 Amuse emüuz GÜLDÜRMEK
91 And end VE
92 Angry engri KIZGIN
93 Animal enimıl HAYVAN
94 Ankle enkl AYAK BİLEĞİ
95 Anniversary enivörsıri YIL DÖNÜMÜ
96 Announce enauns BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
97 Annoy enoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
98 Annual enyuıl YILLIK
99 Another enadır DİĞER, BİR BAŞKA
100 Answer ensır YANIT


101 Ant ent KARINCA
102 Anti anti KARŞI, ZIT, TERS
103 Anxiety enzayıti ENDİŞE
104 Anxious enkşıs ENDİŞELİ
105 Any eni HERHANGİ
106 Anybody enibadi HERHANGİ BİRİ
107 Anyone enivan HERHANGİ BİRİ
108 Anything enyting HERHANGİ BİR ŞEY
109 Anyway enivey HER NEYSE
110 Anywhere eniveır HERHANGİ BİR YER
111 Apart epart AYRI
112 Apart From epart from HARİÇ, DIŞINDA
113 Ape eyp MAYMUN
114 Apologize epolocayz ÖZÜR DİLEMEK
115 Apparent eperınt AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
116 Appeal epiıl 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
117 Appear eppiır GÖRÜNMEK
118 Appearance eppiırıns GÖRÜNÜŞ
119 Appetite epıtayt İŞTAH
120 Apple epıl ELMA
121 Applicant eplikınt BAŞVURAN
122 Application eplikeyşın BAŞVURU
123 Apply eplay 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
124 Appoint eppoint ATAMAK
125 Appointment eppointmınt 1.RANDEVU 2.ATAMA
126 Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
127 Approach eproç 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
128 Approve epruv ONAYLAMAK
129 Approximate eproksimıt YAKLAŞIK OLARAK
130 Apricot eprikot KAYISI
131 April eyprıl NİSAN
132 Archbishop arçbişıp BAŞPİSKOPOS
133 Architect arkitekt MİMAR
134 Architecture arkitekçır MİMARİ
135 Area eriya ALAN, BÖLGE
136 Argue argüu TARTIŞMAK
137 Argument argümınt TARTIŞMA
138 Arise erayz KALKMAK, YÜKSELMEK
139 Aristocrat eristokrat ARİSTOKRAT
140 Arm arm KOL, SİLAH
141 Armchair armçeir KOLTUK
142 Armour armır ZIRH
143 Army armi ORDU
144 Around eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
145 Arrange ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
146 Arrest erest TUTUKLAMAK
147 Arrival erayvıl VARIŞ
148 Arrive erayv VARMAK
149 Arrow erov OK
150 Art art SANAT
151 Article artikl 1.MAKALE 2.EŞYA
152 Artificial artifişıl YAPAY
153 Artist artist SANATÇI
154 As ez 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
155 Ash KÜL
156 Ashamed eşeymd UTANMIŞ
157 Aside esayd BİR YANDA
158 Ask esk SORMAK, İSTEMEK
159 Asleep esliip UYKUDA
160 Ass es 1.EŞEK 2.APTAL
161 Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM
162 Assist esist YARDIM ETMEK
163 Assistant esistınt YARDIMCI
164 Associate esoşieyt İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
165 Assume esuym VARSAYMAK
166 Astonish estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
167 At et DE..DA eki
168 Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER
169 Attach eteç BİRLEŞTİRMEK
170 Attack etek SALDIRMAK, ATAK
171 Attempt etempt DENEMEK
172 Attend etend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
173 Attention etenşın DİKKAT
174 Attitude etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
175 Attractive etrektiv ÇEKİCİ
176 August ogust AĞUSTOS
177 Aunt aant TEYZE, HALA
178 Autumn otumn SONBAHAR
179 Available eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA
180 Avenue evenyu CADDE
181 Average evirıç ORTALAMA
182 Avoid evoid KAÇINMAK
183 Awake eveyk UYANIK
184 Aware eveyr BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
185 Away evey BURADAN, BURADA DEĞİL
186 Awful oful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
187 Axe eks BALTA
188 Baby beybi BEBEK
189 Back bek 1.ARKA 2.SIRT
190 Backbone bekbon 1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
191 Background bekraund 1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
192 Backward bekvörd GERİYE DOĞRU
193 Bad bed KÖTÜ
194 Badly bedli 1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
195 Bag beg ÇANTA
196 Baggage begıc BAGAJ
197 Bake beyk PİŞİRMEK
198 Baker beykır FIRINCI
199 Balance belıns 1.DENGE 2.BAKİYE
200 Balcony belkıni BALKON
201 Bald bold KEL
202 Ball bol 1.TOP 2.BALO
203 Ballerina belıriinı BALERİN
204 Ballet baley BALE
205 Balloon baluun BALON
206 Ban ben YASAK
207 Banana bınana MUZ
208 Band bend 1.BANT (şerit) 2.BANDO
209 Bank benk BANKA
210 Banker benkır BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER
211 Banknote benknot KAĞIT PARA
212 Bankrupt benkrapt İFLAS
213 Bar bar 1.ÇUBUK 2.BAR
214 Bare beyr ÇIPLAK, BOŞ
215 Bargain bargın 1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR
216 Barrel berıl 1.VARİL 2.NAMLU
217 Base beys 1. TABAN 2.ÜS
218 Basement beysmınt BODRUM
219 Basin beysn KAZAN
220 Basket baskıt SEPET
221 Bath bath YIKANMAK
222 Bathe beth YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
223 Battle betl SAVAŞ, MUHAREBE
224 Bay bey KOY
225 Beach biiç SAHİL
226 Bean biin FASULYE
227 Bear beır 1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI
228 Beard bıed SAKAL
229 Beast biist CANAVAR
230 Beat biit 1.VURMAK 2.YENMEK
231 Beautiful büutiful GÜZEL
232 Beauty büuti GÜZELLİK
233 Because bikoz ÇÜNKÜ
234 Become bıkam GELİŞMEK, DEĞİŞMEK
235 Bed bed YATAK
236 Bee bii ARI
237 Beef biif DANA ETİ
238 Beer biır BİRA
239 Beetle biitl HAMAMBÖCEĞİ
240 Before bifor ÖNCE
241 Beg beg DİLENMEK
242 Begin begın BAŞLAMAK
243 Behave biheyv DAVRANMAK
244 Behind bihaynd ARKADA, GERİDE
245 Being biing VARLIK
246 Believe bıliiv İNANMAK
247 Bell bel ZİL, ÇAN
248 Belong bilong AİT OLMAK
249 Below bilov ALTTA, AŞAĞIDA
250 Belt belt KEMER
251 Bench benç 1.TEZGAH 2.BANK
252 Bend bend EĞMEK, EĞİLMEK
253 Beneath bınith ALTINDA
254 Benefit benıfit YARARI OLMAK
255 Berry beri KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE
256 Beside bisayd YANINDA
257 Besides bisaydz HEM DE
258 Best best EN İYİ
259 Bet bet İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK
260 Better better DAHA İYİ
261 Between bitviin ARASINDA
262 Beyond biyand ÖTESİNDE
263 Bicycle baysikl BİSİKLET
264 Big big BÜYÜK
265 Bike bayk BİSİKLET
266 Bill bil 1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
267 Bin bin KAP
268 Bind baynd BAĞLAMAK
269 Bird börd KUŞ
270 Birth börth DOĞUM
271 Biscuit biskit BİSKÜVİ
272 Bishop bişıp PİSKOPOS
273 Bit bit 1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ
274 Bite bayt ISIRMAK
275 Black blek SİYAH
276 Blame bleym SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
277 Blank blenk BOŞLUK
278 Blanket blenkıt BATTANİYE
279 Blast blast PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
280 Bless bles (Tanrı’dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS
281 Blind blaynd KÖR
282 Block blok BLOK
283 Blood blad KAN
284 Bloom bluum ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK
285 Blow blou ÜFLEMEK, PATLAMAK
286 Blue blu 1. MAVİ 2.MUTSUZ
287 Bluff blaf BLÖF
288 Board boord BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
289 Boast boust ÖVÜNMEK
290 Boat bout BOT;SANDAL
291 Body badi GÖVDE;VÜCUT
292 Boil boıl KAYNAMAK
293 Bold bould CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
294 Bomb bomb BOMBA
295 Bone boun KEMİK
296 Bonfire bonfayır MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ
297 Book buk KİTAP
298 Book buk YER AYIRTMAK
299 Border bordır SINIR
300 Bore bor CAN SIKMAK


301 Bored bord CANI SIKILMIŞ
302 Born born DOĞMUŞ
303 Borrow borou ÖDÜNÇ ALMAK
304 Boss bos PATRON
305 Both bouth İKİSİ
306 Bottle botl ŞİŞE
307 Bottom botım EN ALT, DİP
308 Bow bou YAY
309 Bowl boul TAS
310 Box boks 1.KUTU 2.BOKS
311 Boy boy ERKEK ÇOCUK
312 Bra bra SUTYEN
313 Brain breyn BEYİN
314 Brass bras PİRİNÇ (metal)
315 Brave breyv KORKUSUZ, CESUR
316 Bread bred EKMEK
317 Break breyk KIRMAK
318 Breakfast brekfıst KAHVALTI
319 Breath breth NEFES
320 Breathe brith NEFES ALMAK
321 Brick brik TUĞLA
322 Bridge bric KÖPRÜ
323 Brief briif KISA, ÖZETLİ
324 Bright brayt PARLAK
325 Bring bring GETİRMEK
326 Broad brood GENİŞ
327 Broadcast broodkast YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
328 Broom bruum SÜPÜRGE
329 Brother bradır ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
330 Brown braun KAHVERENGİ
331 Brush braş 1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK
332 Budget bacıt 1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK
333 Build bild İNŞA ETMEK, YAPMAK
334 Building bilding BİNA
335 Bulb balb AMPUL
336 Bump bamp ÇARPIŞMA
337 Bumper bampır TAMPON (araba)
338 Bumpy bampi ENGEBELİ
339 Bunch banç DESTE, DEMET
340 Bungalow banglou BUNGALOV
341 Burglar börglır HIRSIZ
342 Burn börn YANMAK
343 Burst börst PATLAMAK
344 Bury böri GÖMMEK
345 Bus bas OTOBÜS
346 Bush buş ÇALI
347 Business biznıs İŞ
348 Busy bizi MEŞGUL
349 But bat FAKAT
350 Butcher butçır KASAP
351 Butter batır TEREYAĞ
352 Button batn DÜĞME
353 Buy bay SATIN ALMAK
354 By bay YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
355 Cab keb TAKSİ
356 Cable keybl 1.KABLO 2.TELGRAF
357 Cage keyc KAFES
358 Cake keyk KEK
359 Calculate kalkuleyt HESAPLAMAK
360 Calendar kelindır TAKVİM
361 Call kol 1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
362 Calm kaam SAKİN
363 Camera kemıra KAMERA
364 Camouflage kamuflaaj SAKLAMAK
365 Camp kemp KAMP
366 Campaign kempein KAMPANYA
367 Campus kempıs KAMPÜS
368 Can ken TENEKE KUTU
369 Canal knal KANAL
370 Cancel kensıl İPTAL ETMEK
371 Cancer kensır KANSER
372 Candidate kendidıt ADAY
373 Candle kendl MUM
374 Canteen kantiin KANTİN
375 Capacity kpasiti KAPASİTE
376 Capital kepıtl 1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
377 Captain keptın 1.KAPTAN 2.YÜZBAŞI
378 Capture kepçır 1.ELE GEÇİRMEK 2.HAPSE ATMAK
379 Car kaar ARABA
380 Caravan karavan KARAVAN
381 Card kaad KART
382 Cardigan kardigın HIRKA
383 Care keyr DİKKAT, ÖZEN
384 Career kariır MESLEK
385 Carnival karnivıl KARNAVAL
386 Carpenter karpıntır MARANGOZ
387 Carpet kaarpıt HALI
388 Carriage keriıc 1.FAYTON 2.VAGON
389 Carry keri TAŞIMAK
390 Case keys 1.KUTU,KAP 2.DAVA
391 Cash keş NAKİT
392 Castle kesl KALE
393 Cat ket KEDİ
394 Catch keç YAKALAMAK
395 Cattle ketl BÜYÜKBAŞ HAYVAN
396 Cause koz 1.NEDEN 2.NEDEN OLMAK
397 Ceiling silign TAVAN
398 Cell sel HÜCRE (hapis,beyin v.b)
399 Cellar selır KİLER, BODRUM
400 Century sençri YÜZYIL
401 Ceremony serımıni SEREMONİ
402 Certain sörtın KESİN,BELİRLİ, EMİN OLMAK
403 Certainly sörtınli KUŞKUSUZ
404 Certificate sertıfıkeyt SERTİFİKA
405 Chain çeyn ZİNCİR
406 Chair çeır İSKEMLE
407 Chairman çeırmen YÖNETİM KURULU BAŞKANI
408 Chalk çolk TEBEŞİR
409 Challenge çalınc MEYDAN OKUMA
410 Champion çempiın ŞAMPİYON
411 Championship çempiınşip ŞAMPİYONA
412 Chance çens ŞANS, FIRSAT
413 Change çeync 1.DEĞİŞMEK 2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
414 Character kerıktır KİŞİLİK
415 Charge çarc 1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
416 Charm çarm ÇEKİCİLİK
417 Charming çarming ÇEKİCİ
418 Chatter çetır GEVEZELİK YAPMAK
419 Cheap çiip UCUZ
420 Cheat çiit 1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
421 Check çek KONTROL ETMEK
422 Cheer çiır 1.NEŞE 2.COŞTURMAK
423 Cheese çiiz PEYNİR
424 Chemical kemıkl KİMYASAL
425 Cherry çeri KİRAZ
426 Chess çes SATRANÇ
427 Chewing-Gum çuving gam SAKIZ
428 Chicken çikın PİLİÇ
429 Chief çif ŞEF
430 Child çayld ÇOCUK
431 Childhood çayldhuud ÇOCUKLUK
432 Chin çin ÇENE
433 Choose çuz SEÇMEK
434 Christian krisçın HIRİSTİYAN
435 Church çörç KİLİSE
436 Cigarette sigıret SİGARA
437 Cinema sinıma SİNEMA
438 Circle sörkl 1.ÇEMBER 2.GRUP (ÇEVRE)
439 Circular sörkulır YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
440 Circumstances sörkımstansıs DURUM, VAZİYET
441 Circus sörkıs SİRK
442 Citizen sitizn YURTTAŞ
443 City siti KENT;SİTE
444 Civic sivik 1.KENTE AİT 2.’CIVIC DUTY’: YURTTAŞLIK GÖREVİ
445 Civil sivl SİVİL
446 Claim kleym İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
447 Clasp klasp SIKICA TUTMAK
448 Class klas SINIF
449 Classic klesik KLASİK
450 Clean kliin 1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
451 Clear kliır 1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN 2.(ortalığı) TOPLAMAK
452 Clerk klark MEMUR
453 Clever klevır AKILLI
454 Climb klaymb TIRMANMAK, YÜKSELMEK
455 Cloakroom kloukrum VESTİYER, TUVALET
456 Clock klok SAAT
457 Close klous YAKIN
458 Close klouz 1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
459 Clothes klouthz GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
460 Cloud klaud BULUT
461 Club klab 1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
462 Coach kouç 1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
463 Coal kol KÖMÜR
464 Coat kout PALTO
465 Cobweb kobveb ÖRÜMCEK AĞI
466 Coconut kokonat HİNDİSTAN CEVİZİ
467 Coffee kafi KAHVE
468 Coffin kofin TABUT
469 Coin koin MADENİ PARA
470 Cold kould SOĞUK
471 Collar kolır YAKA, TASMA
472 Collect kolekt TOPLAMAK
473 Colour kalır RENK
474 Comb kom TARAK
475 Come kam GELMEK
476 Comfort kanfırt KONFOR ,RAHAT
477 Comfortable kanfırtıbıl KONFORLU
478 Command komand KUMANDA ETMEK
479 Commence kımens BAŞLAMAK
480 Commercial kımörşıl 1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
481 Common kamın 1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
482 Community komüniti TOPLUM
483 Company kampany 1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
484 Comparatively kımpırativli MUKAYESELİ OLARAK
485 Compare kımpeyr MUKAYESE ETMEK
486 Compass kampıs 1.PUSULA 2.PERGEL
487 Compete kımpiit YARIŞMAK
488 Competition kompitişn 1.YARIŞMA 2.REKABET
489 Complain kımpleyn YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
490 Complete kımpliit BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
491 Compliment komplimınt İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
492 Compound kompaund BİRLEŞİK, BİLEŞİK
493 Concern konsörn 1.İLGİLENDİRMEK 2.ÜZÜLMEK
494 Concert kansıt KONSER
495 Conclude konkluud 1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
496 Condition kındişın DURUM, ŞART
497 Confess kınfes İTİRAF ETMEK
498 Confidence konfidıns GÜVEN
499 Confuse kınfüuz (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
500 Congratulate kongraçuleyt KUTLAMAK
501 Connect konekt BİRLEŞTİRMEK
502 Conquer konkuır İŞGAL ETMEK
503 Conscience konşıns VİCDAN, BİLİNÇ
504 Conscious konşıs BİLİNÇLİ
505 Consider konsidır 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK 2.DÜŞÜNMEK
506 Consideration konsidıreyşın DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
507 Consist kınsist OLUŞMAK
508 Consul konsl KONSOLOS
509 Consult kınsalt DANIŞMAK
510 Consultation konslteyşın TOPLANTI, KONSÜLTASYON
511 Contain konteyn KAPSAMAK
512 Container konteynır KAP
513 Content kontent TATMİN OLMUŞ
514 Contents kontents İÇERİK
515 Continuous kontinuıs SÜREKLİ
516 Contrary kontrıri TERSİNE, ZIDDINA
517 Contrast kıntrast KARŞILAŞTIRMAK
518 Control kontroul KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
519 Convenience konvinyıns UYGUNLUK, KOLAYLIK
520 Convenient konvinyınt ELVERİŞLİ, UYGUN
521 Conversation konverseyşın SÖYLEŞİ
522 Cook kuuk 1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
523 Cool kuul 1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
524 Cop kap POLİS
525 Copper kapır BAKIR
526 Copy kopi KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
527 Corn korn 1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
528 Corner kornır KÖŞE
529 Correct korekt 1.HATASIZ 2.DÜZELTMEK
530 Cost kost MALİYET, MAL OLMAK
531 Costly kostli PAHALI
532 Cottage kotıc KÖY EVİ
533 Cotton kotn PAMUK
534 Cough kof ÖKSÜRMEK
535 Council kaunsl KONSEY
536 Count kaunt SAYMAK
537 Country kantri 1.ÜLKE 2.KIRLIK ALAN
538 Couple kapıl 1.ÇİFT (karı-koca v.b) 2.BİR KAÇ
539 Courage karıc CESARET
540 Course kors 1.GİDİŞAT 2.KURS
541 Court kort 1.MAHKEME 2.KORT
542 Cousin kazn KUZEN
543 Cover kavır KAPLAMAK
544 Cow kau İNEK
545 Coward kauırd KORKAK
546 Crack krek KIRMAK
547 Crash kreş ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
548 Crazy kreyzi ÇILGIN
549 Cream kriim 1.KREMA 2.KREM 3.KİRLİ BEYAZ
550 Creation krieyşın YARATIŞ
551 Creature kriiçır YARATIK
552 Crime kraym SUÇ
553 Criminal kriminl SUÇLU (yasa önünde)
554 Criticize kritisayz ELEŞTİRMEK
555 Crop krop ÜRÜN (toprak ürünü)
556 Cross kros 1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
557 Crossing krosing GEÇİT
558 Crossroads krosroudz KAVŞAK
559 Crowd kraud KALABALIK
560 Crown kraun TAÇ
561 Cruel kruıl ZALİM
562 Cruise kruuz 1.DENİZ GEZİSİ 2.KITALARARASI SİLAH
563 Crush kraş KIRMAK (basarak)
564 Cry kray BAĞIRMAK, AĞLAMAK
565 Cube küub KÜP
566 Cucumber küukambır HIYAR
567 Cultivate kaltıveyt TOPRAKLA UĞRAŞMAK
568 Culture kalçır KÜLTÜR
569 Cup kap 1.FİNCAN 2.KUPA
570 Cure küur İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
571 Curiosity küriositi MERAK
572 Curious küriyıs 1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
573 Curl körl KIVIRMAK
574 Current karınt 1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
575 Curse körs LANET
576 Curtain körtn PERDE
577 Curve körv EĞRİ
578 Custom kastım GELENEK
579 Customer kastımır ALICI, MÜŞTERİ
580 Customs kastımz GÜMRÜK
581 Cut kat KESMEK
582 Cycle saykl BİSİKLET, TUR
583 Dad ded BABA
584 Daily deyli GÜNLÜK
585 Dam dem BARAJ
586 Damp demp NEMLİ
587 Dance dens DANS
588 Danger deyncır TEHLİKE
589 Dangerous deyncrıs TEHLİKELİ
590 Dare deyr 1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
591 Dark dark 1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
592 Dash deş 1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK 2.’-‘işareti
593 Date deyt GÜNÜN TARİHİ
594 Daughter dotır KIZ ÇOCUK
595 Day dey GÜN
596 Dead ded ÖLÜ
597 Deal diıl ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
598 Dear diır 1.SEVGİLİ, SEVİLEN 2.PAHALI
599 Death deth ÖLÜM
600 Deceive dısiiv KANDIRMA

 

701 Doubt daut 1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
702 Down daun AŞAĞISI
703 Draw drov 1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
704 Dreadful dredfl KORKUNÇ, KÖTÜ
705 Dreadfully dredfıli ÇOK
706 Dream driim DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
707 Dress dres 1.GİYSİ 2.GİYİNMEK
708 Drill dril 1.DELMEK 2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
709 Drink drink İÇMEK
710 Drive draıv ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
711 Drop drop 1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK 2.DAMLA
712 Drug drag İLAÇ, UYUŞTURUCU
713 Drunk drank SARHOŞ
714 Dry dray 1.KURU 2.KURUMAK
715 Due düu KADAR, VADE( borç )
716 Dull dal 1.APTAL 2.KAPALI,******
717 Dust dast TOZ
718 Duty düuti 1.GÖREV 2.GÜMRÜK VERGİSİ
719 E.G. i ci ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
720 Each iiç HER, HER BİRİ
721 Eager iigır İSTEKLİ
722 Ear iır KULAK
723 Early örli ERKEN
724 Earn örn PARA KAZANMAK
725 Earnest örnıst CİDDİ
726 Earth örth 1.DÜNYA 2.TOPRAK 3.TOPRAK PARÇASI
727 Ease iiz KOLAYLIK
728 East iist DOĞU
729 Easy iizi KOLAY
730 Eat iit YEMEK YEMEK
731 Echo ekou EKO, AKİS
732 Economical ikınomikl EKONOMİK
733 Edge ec KENAR
734 Editor editır EDİTÖR
735 Educate ecukeyt EĞİTİM
736 Effect ıfekt ETKİ
737 Efficient ıfışınt ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
738 Effort efıt EFOR
739 Egg eg YUMURTA
740 Either…..Or…. aydır … or YA…..YA…..
741 Elastic ılestik ELASTİK
742 Elbow elbou DİRSEK
743 Elder eldır YAŞLI (daha yaşlı)
744 Elect ılekt SEÇMEK
745 Election ılekşın SEÇİM
746 Electricity ılektrisiti ELEKTRİK
747 Elegant elıgınt ŞIK
748 Elementary elımentri TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
749 Elephant elıfınt FİL
750 Else els DAHA, BAŞKA
751 Elsewhere elsver BAŞKA BİR YER
752 Embassy embısi BÜYÜKELÇİLİK
753 Emerge ımörc ÇIKMAK
754 Emergency ımörcınsi ACİL DURUM
755 Emigrate emıgreyt GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
756 Employ ımploy ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
757 Employee ımployi ÇALIŞTIRILAN ADAM
758 Employer ımployır İŞVEREN
759 Employment ımploymınt İŞ
760 Empty empti BOŞ
761 Enclose ınklouz KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
762 Encourage ınkarıc CESARETLENDİRMEK
763 End end SON, BİTİRMEK
764 Enemy enımi DÜŞMAN
765 Energy enırci ENERJİ
766 Engage engeyc 1.NİŞANLAMAK 2.İŞ VERMEK
767 Engine encin MAKİNE
768 Enjoy ıncoy EĞLENMEK
769 Enough inaf YETER
770 Enter enter GİRMEK
771 Enterprise entıprayz GİRİŞİM
772 Entertain entıteyn AĞIRLAMAK (konukları)
773 Entertainment entıteynmınt EĞLENCE
774 Entrance entrıns GİRİŞ
775 Envelope ınvılop ZARF
776 Equal ikuıl EŞİT
777 Equality ikualiti EŞİTLİK
778 Erect irekt KALDIRMAK
779 Error erır HATA
780 Escalator eskıleytır YÜRÜYEN MERDİVEN
781 Escape ıskeyp KAÇMAK
782 Especial ıspeşl ÖZEL, ÖNEMLİ
783 Essential ısenşıl TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
784 Establish ıstabliş KURMAK ,İNŞA ETMEK
785 Estimate estımeyt TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
786 Even ivın 1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
787 Evening ivning AKŞAM
788 Event ivent OLAY
789 Eventually ivençuıli SONUNDA, NİHAİ
790 Ever evır HERHANGİ BİR ZAMAN
791 Every evri HER
792 Evil ivl KÖTÜ
793 Exact ıgzekt TAM
794 Exactly ıgzekli KESİN OLARAK
795 Exaggerate ıgzacıreyt ABARTMAK
796 Examine ıgzamin İNCELEMEK, SINAV VERMEK
797 Example ıgzempl ÖRNEK
798 Excellent eksılınt ÇOK İYİ
799 Except ıksept DIŞINDA, HARİÇ
800 Exception ıksepşın İSTİSNA
801 Exchange ıksçeync DEĞİŞ TOKUŞ
802 Excite ıksayt HEYECANLANDIRMAK
803 Exclude eksklud DIŞLAMAK
804 Excuse eksküuz 1.AFFETMEK 2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
805 Exercise eksısayz EGZERSİZ
806 Exist ıgzist OLUŞ, VAR OLMAK
807 Exit eksit ÇIKIŞ, ÇIKMAK
808 Expect ekspekt UMMAK,BEKLEMEK
809 Expense ekspens MASRAF
810 Expensive ekspensiv PAHALI
811 Experience ıkspiriıns TECRÜBE
812 Expert ekspört BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER
813 Explain ıkspleyn AÇIKLAMAK
814 Explanation eksplıneyşın AÇIKLAMA
815 Explode ıksploud PATLAMAK (bomba patlaması)
816 Explore ıksplor ARAŞTIRMAK (bir yeri)
817 Express ıkspres İFADE ETMEK
818 Expression ıkspreşın İFADE
819 Extend ıkstend GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK
820 Extension ıkstenşn GENİŞLETME, BÜYÜTME
821 Extent ıkstent BOYUT, BÜYÜKLÜK
822 Extra ekstrı FAZLA, EKSTRA
823 Extract ıkstekt ÇEKİP ÇIKARTMAK
824 Extraordinary ıkstrordinıri OLAĞANDIŞI
825 Eye ay GÖZ
826 Face feys 1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
827 Factory fektri FABRİKA
828 Fade feyd SOLMAK
829 Fail feyl BAŞARISIZ OLMAK
830 Failure feylır BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure
831 Faint feynt 1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
832 Fair feır 1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR
833 Fairly feıli 1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
834 Faith feyth 1.İNANÇ 2.GÜVENMEK
835 Faithful feythful GÜVENİLİR, SADIK
836 Fall fol 1.DÜŞMEK 2.SONBAHAR (AmE)
837 False fols 1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
838 Familiar fımiliır TANIDIK, BİLDİK
839 Family femıli AİLE, FAMİLYA
840 Famous feymıs ÜNLÜ
841 Fanatic fınıtik FANATİK
842 Fantastic fentestik HARİKA, OLAĞANDIŞI
843 Far far UZAK
844 Fare feır ÜCRET (tren,vapur vb. için)
845 Farm fam ÇİFTLİK
846 Farther fardır DAHA UZAK
847 Fashion feşn MODA
848 Fast fast HIZLI
849 Fasten fasn BAĞLAMAK
850 Fat fet 1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
851 Fate feyt KADER
852 Father fadır BABA
853 Fault folt KUSUR
854 Faultless foltlıs KUSURSUZ
855 Faulty folti KUSURLU
856 Favour feyvır LEHİNDE, TARAF TUTMAK
857 Favourable feyvırıbl İYİ, YARDIMCI
858 Favourite feyvrıt EN SEVİLEN, FAVORİ
859 Fear fiır KORKU
860 Fearful fiıfl KORKUTUCU
861 Feather fedır TÜY (kuş tüyü)
862 February february ŞUBAT
863 Fee fii HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
864 Feed fid BESLEMEK
865 Feel fiil HİSSETMEK
866 Fellow felıu ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
867 Female fimeyl DİŞİ
868 Fence fens ÇİT
869 Fetch feç GİDİP GETİRMEK
870 Fever fivır ATEŞ (vücut)
871 Few füu AZ, BİR KAÇ
872 Field fiild ALAN
873 Fight fayt KAVGA, KAVGA ETMEK
874 Figure figır 1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
875 File fayl 1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
876 Fill fil DOLDURMAK
877 Film film FİLM
878 Final faynl SON
879 Finally faynıli SONUNDA
880 Finance faynens FİNANS
881 Find faynd BULMAK
882 Fine fayn 1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK 2.PARA CEZASI
883 Finger fingır PARMAK
884 Finish finiş BİTİM, BİTMEK
885 Fire fayır 1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
886 Firm förm 1.SERT 2.FİRMA
887 First först BİRİNCİ, İLK
888 Fish fiş BALIK
889 Fit fit 1.UYMAK, UYGUN 2.ANİ HASTALIK
890 Fix fiks YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
891 Flag fleg BAYRAK
892 Flake fleyk TANE (snowflake : kar tanesi)
893 Flame fleym ALEV
894 Flash fleş FLAŞ
895 Flat flet 1.DÜZ 2.DAİRE (apartman katı)
896 Flavour fleyvır TAT
897 Flesh fleş ET (derinin altındaki)
898 Flight flayt UÇUŞ
899 Float flout YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
900 Flock flok SÜRÜ
901 Flood flad SEL
902 Floor floor YAPININ TABANI, KAT
903 Flour flauır UN
904 Flower flauır ÇİÇEK
905 Fly flay 1.UÇMAK 2.SİNEK
906 Fog fog SİS
907 Fold fould KATLAMAK
908 Follow folou İZLEMEK, TAKİP ETMEK
909 Fond fond HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
910 Food fuud YİYECEK, BESİN
911 Fool fuul 1.APTAL 2.APTALCA DAVRANMAK 3.KANDIRMAK
912 Foolish fuuliş APTALCA
913 Foot fuut AYAK
914 For for İÇİN
915 Forbid forbid YASAKLAMAK
916 Force fors ZORLAMAK, ZOR, FORS
917 Forecast forkast TAHMİN
918 Forehead forıd ALIN
919 Foreign forın YABANCI (ülke veya ırk)
920 Forest forıst ORMAN
921 Forget fıget UNUTMAK
922 Forgive fıgiv BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
923 Fork fork ÇATAL
924 Form form ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
925 Former formır ÖNCEKİ ZAMAN
926 Fortnight fortnayt İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
927 Fortune forçın 1.SERVET 2.ALIN YAZISI 3.TALİH
928 Forward forvıd İLERİ
929 Foundation faundeyşın 1.TEMEL 2.VAKIF
930 Fountain fauntın FISKİYE
931 Fountain-Pen fauntın pen DOLMA KALEM
932 Fox foks TİLKİ
933 Frame freym ÇERÇEVE
934 Free frii ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
935 Free frii BEDAVA, ÜCRETSİZ
936 Freedom friidım ÖZGÜRLÜK
937 Freeze friz DONMAK
938 Fresh freş TAZE
939 Friday fraydey CUMA
940 Friend frend ARKADAŞ
941 Friendly frendli DOSTÇA
942 Fright frayt KORKU
943 Frighten fraytn KORKUTMAK
944 Frog frog KURBAĞA
945 From from (…DEN, …DAN) EKİ
946 Front frant ÖN
947 Frown fraun KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
948 Fruit fruut MEYVE
949 Fugitive fiucitiv KANUN KAÇAĞI
950 Full ful DOLU, TAMAMEN
951 Fun fan EĞLENCE
952 Fund fand FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
953 Funny fani 1.KOMİK 2.GARİP
954 Fur för KÜRK
955 Furnish förniş DÖŞEMEK
956 Further fördır DAHA
957 Future füuçır GELECEK
958 Gain geyn KAZANMAK
959 Gallery gelıri GALERİ
960 Gamble gembl KUMAR OYNAMAK, KUMAR
961 Game geym OYUN
962 Gang geng ÇETE
963 Gap gep BOŞLUK, FARK
964 Garage garaaj GARAJ
965 Garden gadn BAHÇE
966 Garlic gaalik SARIMSAK
967 Gas ges GAZ
968 Gate geyt BAHÇE KAPISI
969 Gather gedır 1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
970 General cenrıl GENERAL
971 General cenrıl GENEL
972 Generally cenrıli GENELLİKLE
973 Generous cenrıs CÖMERT
974 Genius ciniıs DAHİ
975 Gentle centl NAZİK
976 Gentleman centlmın CENTİLMEN
977 Get get 1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
978 Gift gift 1.ARMAĞAN 2.YETENEK
979 Gipsy cipsi ÇİNGENE
980 Girl görl KIZ
981 Give giv VERMEK
982 Glad gled MEMNUN
983 Gladly gledli ZEVKLE
984 Glass glas CAM, BARDAK
985 Glorious gloriıs PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
986 Glory glori ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK
987 Glove glav ELDİVEN
988 Go go GİTMEK
989 Goat gout KEÇİ
990 God gad TANRI
991 Gold gould ALTIN
992 Golden gouldın ALTINDAN
993 Goldfish gouldfiş AKVARYUM BALIĞI
994 Good gud 1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
995 Good-Looking gud luking İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
996 Goose guus KAZ
997 Gosh goş HAYRET!…
998 Govern gavn YÖNETMEK, HÜKMETMEK
999 Government gavınmınt HÜKÜMET
1000 Graduate grecueyt MEZUN (üniversite mezunu)
Yazı önerisi
İngilizce Öğrenmeniz İçin İndirmeniz Gereken 5 Uygulama

Hayaleturk.com'da yayımladığımız yazılardan haberdar olmak için mail adresin ile tek tıkla abone olabilirsin.

Diğer 9460 aboneye katılın

e-posta adresiniz:

DMCA.com Protection Status

Bumerang - Yazarkafe