‘Distopya’ kelimesinin kökeni eski Yunancaya dayanır ve gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlamak için kullanılır. Anti – ütopya da denir. ‘Dis’ ve ‘topya’ hecelerinin kökü eski yunancada ‘kötü’ ve ‘yer’ olarak yer alır.


Ütopya, gerçekte mevcut olmayan, tasarlanmış olan ideal toplumdur. Yunanca “yok/olmayan” anlamındaki ou, “mükemmel olan” anlamındaki eu ve “yer/toprak/ülke” anlamındaki topos sözcüklerinden türemiştir.

Ütopya’nın zıddıdır.Ütopya’da mükemmel , iyi bir Dünya anlatılırken Distopya türünde ise kötü kusurlu bir Dünya vardır.

Distopik toplumlar zulüm, terör, fakirlik, sefalet veya çok ilerlemiş teknolojinin topluma olumsuz yansıdığı kurgusal toplumlardır. Ağırlıkla baskıcı, otoriter/ totaliter bir devlet sistemleri bu toplumlarda hakimdir. Toplum bu kurgularda çoğunlukla aşırı nüfus ile birlikte kişisel veya genel tüm özgürlüklerin kısıtlaması veya kontrol altındadır. Toplumdaki herkes gözetim altında yaşar ve konuşma, düşünme, yazma veya cinsel özgürlükler gibi hakları kontrol eden yasalar vardır.Kişisel özgürlüklerini kaybetmiş kişiler dayanılmaz yaşam koşulları altında hayatta kalma mücadelesi verirler. Sınıf, din, kişilik, cinsellik, mahremiyet vb. her türlü konuda baskı ve kontrol altındadırlar.

Distopya aynı zamanda kitap ve film türüdür,bu türün öne çıkan kitap ve filmleri ise şunlar;

Kitaplar:

  • 1984 – George Orwell
  • Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley
  • Fahrenheit 451- Ray Bradbury
  • Otomatik Portakal – Anthony Burgess

Filmler:

  • The Matrix Trilogy
  • V for Vendetta
  • Minority Report / Azınlık Raporu
  • Planet of the Apes / Maymunlar Cehennemi

 

Hayaleturk.com'da yayımladığımız yazılardan haberdar olmak için mail adresin ile tek tıkla abone olabilirsin.

Diğer 7345 aboneye katılın

e-posta adresiniz:

DMCA.com Protection Status

Bumerang - Yazarkafe
Bumerang - Yazarkafe