Halo etkisi ne anlama gelir?

Halo etkisi denilen durum, bir bireyin herhangi bir özelliğinin ilk olarak keşfedilmesinden sonra onun geri kalan tüm huylarının ve yönlerinin o şekilde olduğuna inanmak, bütün özelliklerinin benzer olduğunu düşüncelerde netleştirmek olayıdır. Psikoloji alanında İngilizce bir terim olarak girmiş ve “Halo Effect” olarak anılmıştır.


Halo etkisine yönelik ilk izlenim Batı dünyasının kültüründe resmedilen meleklerin kafasının üzerinde yer alan harelerin Halo olarak anılmasıyla birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. Bir bireyin herhangi bir pozitif yönünü genel davranışlarında her şeyde o pozitifliğini kabul ederek o bireyi bir melek olarak kabul etme durumu oluşmaktadır. Bu tip inanışlarda bireylerin aslında bir yönünün iyi ve güzel olmasının diğer yönlerinin ve huylarının da tıpkı o şekilde olmasını gerektirecek bir durum yaratmadığını alelade ortaya koysa da bu durum pek fazla önemsenmemektedir.

Halo etkisi örnekleri

Halo etkisi örneklenirse; en basit olarak herhangi bir gün herhangi bir ortamda karşımıza iyi giyimli biri çıktığı o kişinin aynı zamanda saygılı, hoşgörülü, akıllı ve iyi bir kişi olduğu hakkında da bir takım kanıksamalara vardığımız inkar edilememektedir. Dış görünüşün karakter üzerinde oldukça olumlu ya da olumsuz etki yaratması durumu burada karşımıza çıkmaktadır.

Konuyla ilgili pazarlamada halo etkisi ya da eğitimde halo etkisi gibi başlıca konularla örneklenecek pek çok alan bulunmaktadır. Pazarlama işinde çalışan insanların daha çok karşısındaki kişiyi konuşmalarıyla, beden diliyle ve jestleriyle daha kolay etki altına alan kişiler olduğu zaten bilinmektedir. Dolayısıyla halo etkisi de bu tip etmenler üzerinde yoğunlaşan bir etki olduğundan bedensel hareketlerin, mimiklerin ya da jestlerin insanların üzerinde halo etkisi yaratması ve olumlu ya da olumsuz izlenimler bırakması durumu ortaya çıkmaktadır.

Halo etkisinin oluştuğu ilk an, karşımızdaki bireyi tek bir olumlu yönüyle algıladıysak ya da tek bir olumsuz yönü bizi irrite ettiyse; ondan sonraki davranışları psikolojik olarak bizlere aynı etkiyi lanse edebilmektedir. Yani bir bireyi ne ilk değerlendirmede ne kadar olumlu ya da ne kadar olumsuz olarak hafızamıza kodladığımız; kişinin sonraki hareketlerinde de bizim elimizde olmasa da bir iyilik duvarı ya da olumsuzluk duvarı olarak karşımıza çıkabilmektedir.


Kaynak:mailce.com

Aşağıda ”Halo Etkisini” anlatan güzel bir sosyal deney videosu var:

Hayaleturk.com'da yayınladığımız yazılardan haberdar olmak için mail adresin ile tek tıkla abone olabilirsin.

Diğer 2178 aboneye katılın

e-posta adresiniz:


DMCA.com Protection Status

Bumerang - Yazarkafe
Bumerang - Yazarkafe